POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Siteul www.confident-consult.ro, aparţinând Mariei-Luisa Persoană Fizică Autorizată, Nr. Înregistrare Reg Comerțului: F23/215/2014, procesează date cu caracter personal oferite de Client pe o durată de timp specificată prin lege pentru îndeplinirea și confirmarea Termenilor și condițiilor, pentru procesarea serviciilor, facturării şi pentru realizarea de comunicări necesare.

Dispoziții generale

1. Operatorul de date cu caracter personal, în conformitate cu GDPR (numit mai departe ”Regulament”) este Marie-Luisa Beldiman PFA, Nr. Înregistrare Reg. Comerțului F23/215/2014, cu sediul social in Ilfov (numit mai departe ”Operator”);

2. Datele de contact ale Operatorului sunt: e-mail: contact@confident-consult.ro, tel.: 0763.686.068;

3. Date cu caracter personal sunt orice fel de informații prin care se poate identifica o persoană fizică.

Sursa datelor cu caracter personal

1. Operatorul procesează date cu caracter personal obținute prin consimțământ de la Client și colectate prin intermediul contractului de prestări servicii pentru îndeplinirea comenzii electronice creată în cadrul siteului www.confident-consult.ro;

2. Operatorul procesează doar datele de identificare și contractuale ale Clientului care sunt necesare pentru îndeplinirea contractului de prestări servicii;

3. Operatorul procesează datele cu caracter personal pentru contabilitate și pentru comunicarea necesară între părțile contractante pe durata de timp specificată prin lege. Datele cu caracter personal nu vor fi făcute publice și nu vor fi transferate în alte țări.

Scopul procesării datelor

Operatorul procesează datele cu caracter personal ale Clientului cu următoarele scopuri:

1. Înregistrare în siteul www.confident-consult.ro, în conformitete cu Capitolul 4, Secțiunea 2 a GDPR;

2. Pentru îndeplinirea comenzii electronice create de Client (nume, e-mail, număr de telefon, date de naştere);

3. Pentru respectarea legii și a regulilor ce apar din relația contractuală între Client și Operator;

4. Date cu caracter personal sunt necesare pentru îndeplinirea contractului de prestări servicii. Contractul nu poate fi îndeplinit în lipsa datelor cu caracter personal.

Durata de stocare a datelor cu caracter personal

1. Operatorul stochează datele cu caracter personal pe durata necesară îndeplinirii drepturilor și obligațiilor ce apar din relația contractuală între Operator și Client și pentru 3 ani după finalizarea relației contractuale;

2. Operatorul trebuie să șteargă toate datele cu caracter personal la expirarea perioadei necesare stocării datelor cu caracter personal.

Destinatari ai datelor cu caracter personal și persoane împuternicite de Operator.

Părțile terțe care procesează date cu caracter personal ale Clientului sunt subcontractanți ai Operatorului. Serviciile acestor subcontractanți sunt indispensabile pentru îndeplinirea cu succes a contractului de cumpărare și procesării comenzii electronice între Operator și Client.

Subcontractanți ai Operatorului sunt:

Webnode  (platforma site);

Google Analytics (analiză website);

Drepturile Clientului

În conformitate cu Regulamentul, Clientul are:

1. Dreptul la acces la date cu caracter personal;

2. Dreptul de a corecta datele cu caracter personal;

3. Dreptul de a șterge datele cu caracter personal;

4. Dreptul de a refuza procesarea datelor cu caracter personal;

5. Dreptul de portabilitate a datelor;

6. Dreptul de a retrage acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal în scris sau prin e-mail la: contact@confident-consult.ro;

7. Dreptul de a formula o plângere la autoritatea de supraveghere în cazul suspectării încălcării Regulamentului.

Securitatea datelor cu caracter personal

1. Operatorul declară că a luat toate măsurile tehnice și organizaționale necesare pentru protecția datelor cu caracter personal;

2. Operatorul a luat măsuri tehnice pentru a asigura spațiu de stocare a datelor și mai ales asigurarea de acces la computer prin parolă, folosirea de software antivirus și realizarea de mentenanță regulată a computerului.

Dispoziții finale

1. Plasând o comandă electronică pe site-ul www.confident-consult.ro Clientul confirmă că a fost informat despre toate condițiile de protecție a datelor cu caracter personal și le acceptă în totalitate;

2. Clientul acceptă aceste reguli bifând căsuța din cadrul formularului de comandă;

3. Operatorul poate actualiza aceste Reguli în orice moment. Versiunea nouă, actualizată trebuie să fie publicată pe site-ul său.

Aceste Reguli intră în vigoare pe data de 01.01.2018 si au fost actualizate in 15.12. 2022.

 

 

Ai o întrebare?